ชาวโพธาราม พร้อมใจกันจุดประทัดกว่าแสนนัด

ชาวโพธาราม พร้อมใจกันจุดประทัดกว่าแสนนัด

ชาวบ้าน จาก ต.ท่าชุมพล ต.นางแก้ว ต.เขาชะงุ้ม ต.สร้อยฟ้า ต.เจ็ดเสมียน ต.หนองโพ ต.คลองข่อย และ ชาวเทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กว่า 30 คน รวมตัวกันไปตามจุดต่างๆ เพื่อจุดประทัดจำนวน 110,000 นัด

ประวัติ ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.พลังประชารัฐ อดีตนางงามมิตรภาพ

คนตามข่าว : ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ดังราชบุรี-พปชร.

 

หลังฟังผลคำตัดสินของศ า ลฎีกา พิพา กษ าค ดีที่ คณะกรรมการป้องกันและปรา บปรา มการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืน

ปารีณา' เคลื่อนไหว หลังถูกล่ารายชื่อถอดถอน - The Bangkok Insight

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุ กรุ กพื้นที่ป่าสงวนใน จ.ราชบุรี

อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมมีผลให้ น.ส.ปารีณา ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่นและดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด

ทำให้กลุ่มชาวบ้านดังกล่าวจึงได้ออกมาแสดงความรู้สึกต่อคำตัดสินของศ า ลฎีกาดังกล่าว และนำประทั ดออกไปจุดตามตำบลต่างๆ จำนวน 110,000 นัด