ชีวิตล่าสุด คุณจอย เมียหลวงบุ กงานแต่ง

ชีวิตล่าสุด คุณจอย เมียหลวงบุ กงานแต่ง

เรียกได้ว่าหลายคนยังจำได้ดี สำหรับโลกโซเชียลที่คนให้ความสนใจ เคส คุณจอย เมียหลวงบุ กงานแต่ง โดยได้ถือทะเบีย นสมรส พุ่งตรงเข้าไป ต บ สามี ที่กำลังเข้าพิธีแต่งงานกับสาวอีกคน

 

จนครั้งหนึ่งเคยเป็นเห ตุ การ ณ์ที่ถูก วิ พ า ก ษ์วิ จาร ณ์ไปทั้งโลกโซเชียล จนต่อมา ค ลิ นิ กชื่อดังก็ประกาศขอทำศั ล ยก ร ร มให้

เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่หลายจุด ทั้งเสริ ม จมูก แต่งปาก เสริ ม ค า ง ทำลั ก ยิ้ม ลิ ฟ ต์ ก ร อ บหน้ า ทำต าสองชั้น ดึงหน้าเสริ มหน้ า ผ า ก

ดูดไขมันทั้งหน้า และเสริ ม หน้าอ กจนเธอนั้นชีวิตพลิ กส ว ยกลายเป็นคนละคน เฟซบุ๊ก Nipapan Puechpen ของคุณจอย เมี ยหลวงบุ กงานแต่ง

เจ้าตัวได้โพสต์ประกาศข่าวดีได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว เผย ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆ

ชีวิตล่าสุด "คุณจอย เมียหลวงบุกงานแต่ง" ประกาศข่าวดี ฝันเป็นจริง

 

,