เณรน้อยที่ ครูบาบุญชุ่ม กราบ

เณรน้อยที่ ครูบาบุญชุ่ม กราบ

หลายคนพูดถึงเนื่องจากมีการแชร์คลิป “พระครูบาบุญชุ่ม” หรือ “ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร จรณวาสีภิกขุ” มีอาการแปลกๆ หลังจากที่ออกจากถ้ำ อาทิ วิ่งออกจากอาสนะไปกรา บไหว้สามเณรน้อย, นั่งแลบลิ้นระหว่างแสดงธรร ม และอื่นๆ

สาวเล่าฝันเจอ พระครูบาบุญชุ่ม ทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ภาพ

ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าท่านอาพาธหรือไม่ เนื่องจากอยู่ในถ้ำนาน 3 ปี เนื่องจากปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา ครบ 3 ปี 3 เดือน 3 วัน

ส่องภาพเณรน้อยที่ ครูบาบุญชุ่ม ลงจากอาสนะไปกราบ อาจได้เป็นครูบาคนต่อไป

และได้แสดงธรร มครั้งแรกต่อหน้าผู้เลื่ อ มใส่ศรั ทธ านับแสนคน นานกว่า 6 ชั่วโมง ล่าสุดทางเพจ Kengtung City ได้มีการไปสัมภาษณ์

ส่องภาพเณรน้อยที่ ครูบาบุญชุ่ม ลงจากอาสนะไปกราบ อาจได้เป็นครูบาคนต่อไป

เณรน้อยที่ครูบาบุญชุ่มกรา บ ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น โดยมีลูกศิษย์เปิดเผยว่า Kengtung City ครูบาท่าน ใช้ญาณ ตรวจพิจารณาเณรน้อย

งงกันไปหมด คลิปวินาที ครูบาบุญชุ่มอยู่ๆ วิ่งลง ไปกราบสามเณร | สยามนิวส์ |  LINE TODAY

ที่ท่านยกมือไหว้ คือเห็นถึงคุณงามความดี บุญบารมีเณรน้อย เป็นการยกมือไห ว้ คือ อ นุ โม ท น าสา ธุ ในบุญบารมี

ยกมือไหว้ แก้ว 3 ประการ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ หรืออีกทางหนึ่ง ครูบาท่าน ยกมือ แผ่พลังบุญบารมี เพื่อคุ้มครองเณรน้อย

ส่องภาพเณรน้อยที่ ครูบาบุญชุ่ม ลงจากอาสนะไปกราบ อาจได้เป็นครูบาคนต่อไป

โดยเพจ Kengtung City ก็ได้แปลกคร่าวๆ ให้ลูกศิษย์ชาวไทยฟังด้วยว่า เณรน้อยอาจจะมีบุญบารมีได้เป็นครูบาคนต่อไปมั้งครับ ครูบาบุญชุ่มเลยไปกราบแบบนั้น

รู้จัก "เณรน้อย" ที่ ครูบาบุญชุ่ม กราบ มีบุญบารมี เพราะอดีตชาติ เคยเป็นคนนี้