เปิดประวัติ ชินธาร มานะเงะ เณรน้อยที่ครูบาบุญชุ่มก้มกราบไหว้

เปิดประวัติ ชินธาร มานะเงะ เณรน้อยที่ครูบาบุญชุ่มก้มกราบไหว้

จากที่เป็นกระแสพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ กรณีมีภาพของ ครูบุญชุ่ม ญาณสํวโร วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว พระเกจิชื่อดัง อยู่ในท่ายกมือพร้อมก้มลงไปกราบไห ว้สามเณรน้อยรูปหนึ่งนั้น

จนหลายคนต่างสงสัยว่าเณรน้อยรูปนี้คือใคร และเหตุใดครูบาถึงก้มกราบไหว้ ประวัติของเณรน้อย ชินธาร มานะเงะ พบว่าเณรน้อยเคยให้สัมภาษณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก

พระครูบาบุญชุ่ม" เขียนจดหมายจากถ้ำ ฝากบอกลูกศิษย์ อย่าอยู่โดยหลงลืมสติธรรมะ  | ไทยรัฐออนไลน์ - ในประเทศ | LINE TODAY

Nang Than Than Htay โดยที่เพจเฟซบุ๊ก Kengtung City นำมาเผยแพร่ต่อด้วย ซึ่งระบุว่าเณรน้อยองค์นี้อาจจะได้เป็นครูบาคนต่อไป

รู้จักเณรน้อย ที่ ครูบาบุญชุ่ม ก้มกราบ พร้อมเผยเหตุผล | News In Thailand |  LINE TODAY

จากการที่ครูบาบุญชุ่มได้ใช้ญาณตรวจพิจารณ าเณรน้อย และได้เห็นถึงคุณงามความดี บุญบารมีเณรน้อย และการที่ครูบายกมือไห ว้

เพื่ออนุ โม ท น าสา ธุในบุญบา รมี การยกมือไหว้ แก้ว 3 ประการ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ หรืออีกทางหนึ่ง ครูบาท่าน ยกมือ

ประวัติ ชินธาร มานะเงะ เณรที่ครูบาบุญชุ่มก้มกราบ เชื่อมีบุญบารมี ว่าที่ครูบา คนต่อไป

แผ่พลังบุญบารมี เพื่อคุ้มครองเณรน้อย เนื่องจากครูบาได้นิมิตเห็นว่า เณรน้อยเป็นผู้ที่มีบุญบา รมีใหญ่ เพราะในอดีตชาติเป็นเจ้านางปลาบู่ทองกลับชาติมาเกิด

ประวัติ ชินธาร มานะเงะ เณรที่ครูบาบุญชุ่มก้มกราบ เชื่อมีบุญบารมี ว่าที่ครูบา คนต่อไป

เณรน้อย ชินธาร มานะเงะ มีบิด าเป็นชาวเมียนมา และมีมารดาเป็นคนฉาน เรียนหนังสือที่โรงเรียนเหมืองปันหนานยี่เสิน

ชินธาร มานะเงะ

ซึ่งเณรน้อยให้สัมภาษณ์ว่า สักวันหนึ่งจะเป็นพระเหมือนครูบาบุญชุ่ม ก่อนจะได้รับการยืนยันจากหลวงพ่อท่านหนึ่งว่าใช่

เณรน้อยอาจจะมีบุญบารมี ได้เป็นครูบาคนต่อไป ครูบาบุญชุ่มเลยไปกรา บจนเกิดภาพดังกล่าว

 

(คลิป)