เผยเหตุ ครูบาบุญชุ่ม มีอาการแปลกหลังออกจากถ้ำ

เผยเหตุ ครูบาบุญชุ่ม มีอาการแปลกหลังออกจากถ้ำ

“พระครูบาบุญชุ่ม” หรือ “ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร จรณวาสีภิกขุ” ปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา ครบ3 ปี 3 เดือน 3 วัน และมีกำหนดออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊ด มีประเด็นที่หลายคนพูดถึงกันเนื่องจากมีการแชร์คลิป

“พระครูบาบุญชุ่ม” มีอาการแปลกๆ หลังจากที่ออกจากถ้ำ อาทิ วิ่งออกจากอาสนะไปกราบไหว้สามเณรน้อย, นั่งแลบลิ้นระหว่างแสดงธรรม

และอื่นๆ ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าท่านอาพาธหรือไม่ เนื่องจากอยู่ในถ้ำนาน 3 ปี พอออกมาแล้วก็ปฏิบัติธรรมรับกิจนิมนต์อย่างต่อเนื่อง

จึงส่งตัวท่านเข้ามารักษาอาการอาพาธทางประเทศไทย ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อ “จาย จาย” ก็โพสต์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่มีการพูดถึงกันของ ครูบาบุญชุ่ม

ครูบาบุญชุ่มข้ามมาไทย! รักษาอาการอาพาธที่ กทม.

โดยระบุว่า “อันนี้คือการแสดงธรรมที่เป็นรูปร่างให้กับมนุษย์โลก เตือนสติชาวโลก ที่จะพบเจอในวันข้างหน้านี้อีกไม่ช้านาน ไทใหญ่เรียกว่า

ยันครูบาบุญชุ่มข้ามพรมแดน มารักษาอาการอาพาธ ในประเทศไทยแล้ว

“แนฮ้างผางตารา” หรือแสดงธรรมที่เป็นรูปร่างให้เห็นด้วยตา หรือปริศนาธรรม หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจแต่พวกนักเลงคีย์บอร์ดที่ไม่รู้เรื่อง

ลูกศิษย์ จัดริ้วขบวนรับเนืองแน่น 'ครูบาบุญชุ่ม' ออกจากถ้ำแล้ว

เอาไปลงเพจ ลง tiktok ต้องการให้คนมาวิพ า กษ์ วิ จ า ร ณ์ที่ไม่ดี เพื่อต้องการให้เพจตัวเอง tiktok ตัวเอง มียอดไลก์ยอดติดตามเท่านั้น

ชาวเน็ตชี้แจงอีกมุม อาการแปลกๆ ของ ครูบาบุญชุ่ม เป็นการแสดงธรรมแบบหนึ่ง

ผลกรรมที่ก่อเขาต้องได้รับแน่นอน ท่านฝากบอกลูกๆ ทุกคนว่าปล่อยเขาไป ห้ามไปยุ่งกับพวกเขา เขาจะพูดจะดูถูกยังไงก็ปล่อยเขาไป

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรญฺญวาสีภิกขุ พระเกจิดังแห่งล้านนา

มันเป็นเส้นทางกรรมของเขา คนดีต้องมีสตี ท่านบอกไว้ครับ ครูบาพ่อท่านแสดงธรรม โดยท่านกำลังสอนเรื่องอายตนะ

รูปพระครูบาบุญชุ่ม

โดยเอาตนเป็นแบบให้เห็นเพื่อง่ายต่อการเข้าใจในธรรมอายตนะ (อ่านว่า อายะตะนะ) แปลว่า ที่เชื่อมต่อ, เครื่องติดต่อ

รูปพระครูบาบุญชุ่ม

หมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อสำหรับติดต่อกัน ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น แบ่งเป็น 2 อย่างคือ อายตนะภายใน หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยู่ในตัวคน

บ้างเรียกว่า อินทรีย์ 6 มี 6 แบบ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทั้งหมดนี้เป็นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก