เมาท์เทน บีผับ ก่อนเกิดเห ตุ

เมาท์เทน บีผับ ก่อนเกิดเห ตุ

เกิดเ ห ตุเพ ลิ งไ ห ม้สถานบันเทิงที่ชื่อว่า “เมาน์เทน บี (Mountain B)” หมู่ 7 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยพบ เพ ลิ งลุ กไ ห ม้อาคารชั้นเดียวเบื้องต้น มีผู้ เ สี ย ชี วิ ตจำนวน 14 ราย เเละบ า ด เ จ็ บจำนวนมาก

เมาน์เทน บี Mountain B ผับดัง ไฟไหม ไฟไหม้ผับ ไฟไหม้ชลบุรี สัตหีบ ภาพล่าสุด

โดยหนึ่งในผู้เ สี ยชี วิ ตคือ นักร้องดังประจำผับอย่าง “อิ่ม ฉัตรชัย ชื่นค้า” ที่เ สี ย ชี วิ ตในเ ห ตุการณ์ ไ ฟไ ห ม้เมาท์เทน บีผับ

เมาน์เทน บี Mountain B ผับดัง ไฟไหม ไฟไหม้ผับ ไฟไหม้ชลบุรี สัตหีบ ภาพล่าสุด

ท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวโซเชียลที่เข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมาย ภาพบรรยากาศจากร้าน เมาท์เทน บีผับ

เปิดภาพ “เมาท์เทน บีผับ” ก่อนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ข้างในหรูหรา ใหญ่ไม่ธรรมดา

ก่อนที่จะเกิดเห ตุการณ์ โ ศ ก น า ฏ ก ร ร มใหญ่ซ้ำร อ ยซานติก้า ซึ่งเผยให้เห็นภาพบรรยากาศของความสนุกสนาน

เปิดภาพ เมาท์เทน บี ไฟไหม้ผับชลบุรี MOUNTAIN B

จากเหล่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านเปิดภาพ เมาท์เทน บีผับ ก่อนเกิ ดเ ห ตุการณ์ไ ฟ ไ ห ม้ ข้างในหรูหรา ใหญ่โตไม่ธรรมดางานนี้ เมาท์เทน บีผับ

เปิดภาพ เมาท์เทน บี ไฟไหม้ผับชลบุรี MOUNTAIN B

เปิดภาพ เมาท์เทน บี ไฟไหม้ผับชลบุรี MOUNTAIN B

เปิดภาพ เมาท์เทน บี ไฟไหม้ผับชลบุรี MOUNTAIN B