เอ นีออน นักธุรกิจใจบุญ

เอ นีออน นักธุรกิจใจบุญ

เรียกว่ามีชื่อเสียงมากพอสมควรในวงการขายของออนไลน์ สำหรับ เอ นีออน เจ้าของสกินแคร์แบรนด์นีออน (NEON) และการบูชาปี่เซียะจักรพรรดิ หากใครที่ติดตามพ่อค้าออนไลน์คนนี้มาตลอดจะรู้ว่า เอ เป็นคนจิตใจดี ช่วยเหลือผู้ยากไร้และทำบุญอยู่เป็นประจำ

พลิกปมด้อยสู่เถ้าแก่น้อยร้อยล้าน !!!! - Bizpromptinfo

ไม่หยุดนิ่ง แล้ว อีกสิ่งที่ เอ ตั้งใจและต้องทำให้ได้ คือการช่วยเหลือเ ด็ ก ตั้งใจมุ่งมั่นในการก่อตั้งมู ลนิ ธิ เ ด็ ก เพื่อความเป็นอยู่และการศึกษาของเ ด็ กด้ อ ยโอกาสให้ดีขึ้น

เป็นเหมือนการยื่นโอกาสที่ดีให้กับเ ด็ กๆเหล่านั้น และต้องการดูแลแบบพ่อดูแลลู ก จากในอดีตที่ช่วยเหลือได้ตามกำลังทรัพย์ของตน

ก็เพิ่มกำลังในการช่วยเหลือมากขึ้น ซึ่งทุนทรัพย์ในการทำบุ ญช่วยเหลือแต่ละครั้งก็ได้มาจากเงินส่วนตัวส่วนหนึ่ง

และเงินจากที่หลายๆคนได้เ ช่ าบู ช าปี่ เซียะจักพรรดิไปนั่นเอง คุณธนกฤต ผ่องใส หรือ คุณเอ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีออนไวท์ ไทยแลนด์ จำกัด

จากลูกเกษตรกร จ.ร้อยเอ็ด ชีวิตลำบาก หาเลี้ยงตัวเองด้วยการรับจ้างทุกอย่างตั้งแต่ เ ด็ ก จนจบปริญญาตรี ก่อนมาเป็นเจ้าของธุรกิจความงาม

อดีตเคยขา ดทุ นโดนเจ้าหนี้นอกระบบซ้อมเกือ บป า ง ต า ย ถูกโ ก งห ม ด ตัว ทั้งชีวิตเหลื อเงิน 60 บาท หลังจากฟื้นตัวเรื่องธุรกิจ และชีวิตดีขึ้น

คุณเอ ก็ได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้มาตลอด นับไม่ถ้วน ทำบุญเป็นประจำ แล้วอีกอย่างที่คุณเอตั้งใจจะทำคื “การช่วยเหลือ เ ด็ ก ” การช่วยเหลือ เ ด็ ก ๆ

 

เป็นความฝันที่คุณเอตั้งใจทำมาตลอด เพราะเขารู้สึกว่าการอยู่กับ เ ด็ ก ๆ และได้ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ดีกินดี

เป็นความสุขของเขา คุณเอได้ลงพื้นที่ไล่ดูที่ดินหลายจุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยทุ่มเงินส่วนตัวหลายสิบล้าน ซื้อที่ดินเพื่อก่อตั้งมู ลนิ ธิ เ ด็ ก และศ า ลปี่เซีย ะ ตามที่ได้ตั้งใจไว้

เอ นีออน นักธุรกิจใจบุญ ทุ่มเงินหลายสิบล้าน ตั้งมูลนิธิเพื่อเด็ก –  educabla.com