ช่วยเหลือสังคม ‘นาตาลี เกลโทุ่ม 20 ล้านซื้อบ้านที่ไทยบวา