น้องสกาย ธฤต ดาราเด็กที่โด่งดังจากละครเรื่อง เพลิงบุญ